Bøker om hund

En lettlest bok der Per Jensen tar for seg siste årenes forskning om hundens kognitive evner og følelser i forholdet til mennesket. Hundene forstår oss mye bedre enn vi tror. Og hundens kognitive evner er nok mye bedre utviklet enn vi har innbilt oss siste 50 år. Anbefales :)
En bok om samspillet mellom hund og eier. Boken beskriver de rollene man som hunde-eier behøver for å bygge opp et godt forhold til hunden sin, der hundog eier kan forstå hverandre og samarbeide på en god måte. Boken styrke er bla den at forfatteren ikke er låst til en spesifikk retning eller...
Mange forskere aksepterer nå ideen om at hunder har rike følelsesmessige liv, og at de viser et bredt spekter av følelser, som frykt, sinne, overraskelse, tristhet og kjærlighet. McConnell mener at hunder uttrykker følelser på en måte som ligner på mennesker, og viser deg hvordan du kan lese mer...
"The Other End of The LEash" deler et revolusjonerende, nytt perspektiv på vårt forhold til hunder, med fokus på vår atferd i forhold til hunden.  Som behaviorist og hundetrener med mer enn tjue års erfaring, ser Dr. Patricia McConnell på mennesker som bare en annen interessant art, og...

Kontakt

Kennel Vidsyn Eli-Anne Skaug
Kroppanveien 1
7075 Tiller
kennelvidsyn@gmail.com