Kennelblindhet? Eller raseblindhet?

18.02.2016 21:38

Det har aldri vært noe galt med noen av de valpene jeg har oppdrettet de siste 25 årene. Alle har vært helt perfekte, kun friske og ingen har hatt noen form for adferdsvansker. Der finnes ikke noe galt med noen av valpene i denne rasen. Og om noen skulle fremstå med adferdsvansker, er det kun valpekjøpers feil.

Utsagnet kom fra en oppdretter. Jeg hadde nettopp stilt noen spørmål om rasen i en rasegruppe på nett. Jeg var ikke ute etter å diskutere ulike typer adferdsvansker, eller sykdommer, eller avvik og hvis skyld det kunne være. Jeg ville bare høre mer om rasen - om der var forskjell på linjene, om det var rappportert om svakheter ved rasen - og om disse var mer representert på enkelte linjer enn andre. Osv. Spørsmål stillet kun for å finne ut mer om en rase som sådan fordi noen i min familie er litt interessert i akkurat denne rasen.
Men igjen - som jeg er så flink til - hadde jeg altså kastet dynamitt inn i et eller annet slags ulmende bål. Og det eksploderte. Så istedetfor å finne ut mer om rasen, fikk jeg ennå en lekse i rase-entusiasters raseri når noen stiller kritiske spørsmål.
Jeg prøvde å forklare nærmere ved å differensiere - og viste til trekk som gulvredsel, skyhet osv - med spørsmål om disse trekkene fantes kjent hos noen hunder på rasen. Enda mer agitert stemning. Og jeg fikk klar beskjed om at gulvredsel KUN skyldtes dårlig eier. At forskning har vist sterk assosiasjon mellom gener og adferdsforstyrrelser som angstforstyrrelser og tvangslidelser OGSÅ hos hund (og ikke noe som er arvelig kun hos mennesker altså...) ble latterliggjort.
 

Jeg gav opp. Sletta mine egne spørsmål, og meldte meg ut av forumet. Jeg har ennå i minnet tilsvarende agitert hets fra annet rasemiljø fordi jeg tok opp disse spøsmålene om arv og helse, inkludert adferdsrelatert helse.
Verden - og spesielt noen raseverdener - vil bedras.

Min oppfordring til valpekjøpere er: Spør i veg. Om helse og adferd. Og møter du aggresjon eller agitasjon som eneste responsen på din trang til å finne ut mer om en rase, en linje, osv - så skygg unna de oppdrettere som svarer på denne måten. Oppdrettere som hevder at de KUN har hatt friske hunder, KUN friske valper og aldri noen form for adferdsavvik noen gang, lyver så det renner. Garantert. Og sky dem enda mer når de legger til at det "alltid er valpekjøpers feil". Når alt blir en fordeling av "skyld" fremfor å fremme en rases beste, og en hunds beste, da er egoet hos oppdretteren så stort, og rase-og kennelblindheten så omfattende, at du bare får problemer om du kjøper derfra.

 

Sitat fra vitenskapelig artikkel:

Anxious dogs had significantly higher plasma concentrations of dopamine and serotonin compared with controls [93]. The involvement of serotonin 2A receptors in different canine behavioural disorders has been recently evaluated [94, 95]. Anxious dogs in these studies were shown to have a decreased binding index of 5-HT2A in their right frontal cortex while there was an increased binding index in dogs showing impulsive aggression.

Sitat fra annen vitenskapelig artikkel:

The findings in this study indicate that the 5-HT2A receptor is involved in the pathophysiology of anxiety disorders in dogs. The affected brain regions are in concordance with the brain regions involved in human anxiety disorders. The acquired data confirm the potential of using the dog as a natural model for investigation of the different mechanisms of anxiety disorders. In this regard, the use of dogs may contribute to the development of novel treatment approaches and new drugs for veterinary and human use.

 

For spesielt interesserte;

http://jnm.snmjournals.org/search?qbe=jnumed%3Bjnumed.108.055731&citation=Vermeire%20et%20al.%2050%20%282%29:%20284&submit=yes

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?cmd=Link&dbFrom=PubMed&from_uid=19164223

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25703740

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2253978/

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?linkname=pubmed_pubmed&from_uid=18179880

Kontakt

Kennel Vidsyn Eli-Anne Skaug
Kroppanveien 1
7075 Tiller
kennelvidsyn@gmail.com