I media

01.09.2015 21:53
http://www.nrk.no/sorlandet/cecilie-ble-bitt-av-hund-_-eieren-stakk-av-1.12515464
01.09.2015 21:51
http://www.nrk.no/nordland/mattilsynet-vil-se-pa-helsen-til-hunder-som-lever-ute-1.12478178
01.09.2015 21:46
Hvis du har hund og bor i gnagertett område kan du kanskje bidra til økt kunnskap om sykdom hos hund.
16.07.2015 22:27
Verst ut kommer mops, basset og labrador.
16.07.2015 11:47
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/07/13/194410335/matte-avlive-hund-etter-mistanke-om-rabies
07.07.2015 14:44
http://www.dagbladet.no/2015/07/01/nyheter/dyr/utenriks/39949243/  
07.07.2015 14:41
§18 av hundeloven, eller, deler av den: En hund som har angrepet eller skadet et menneske, kan politiet i ettertid vedta å avlive dersom ikke dette fremstår som et uforholdsmessig tiltak. Det samme gjelder hvis hunden har jaget eller skadet tamrein, husdyr eller hjortevilt, eller hvis den har...
06.07.2015 20:52
Fra Mattilsynet.
06.07.2015 12:05
http://www.nrk.no/nordland/hund-skutt-etter-a-ha-tatt-livet-av-sau-1.12419758
06.07.2015 12:03
http://forskning.no/dyreverden-rovdyr/2008/02/naturlig-hunder-drepe-sau

Kontakt

Kennel Vidsyn Eli-Anne Skaug
Kroppanveien 1
7075 Tiller
kennelvidsyn@gmail.com